Mezunların İstihdam Olanakları:

Program mezunları, her türlü yapı müteahhitlik hizmeti, baraj inşaatı, havalimanı inşaatı, liman inşaatı, su iletim hatları inşaatı,
yapı proje tasarım büroları, her türlü yapı denetim hizmeti, resmi devlet dairelerinin kontrollük birimleri, yerel yönetimlerin kontrollük birimleri, özel denetim birimleri, tüm resmi ya da özel kurumların inşaat daireleri, proje uygulama büroları, inşaat danışmanlık hizmeti veren birimler vb. yerlerde istihdam alanı bulabilmektedir.