Kazanılan Derece:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Öğrencinin kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış olması, diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorunludur.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans