Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Temel işletmecilik bilgilerini kazanma ve güncel uygulamalarla ilişkilendirme becerisi kazanır.

- Muhasebe ve vergi uygulamaları alanındaki temel teorik bilgilere sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanındaki teorik alan bilgilerini güncel uygulamalarda kullanabilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- İşyerinde muhasebe ve vergi uygulamaları ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi kazanır.

- Alanındaki problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.

Ögrenme Yetkinligi

- Başka alanlarla birlikte takım olarak çalışabilme becerisi kazanır.

- Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

- Alanında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.

- Etkin iletişim kurma becerisi kazanır.

- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve alanı ile paket programları kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki özgüven becerisi kazanır.

- Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi kazanır.