Program Hakkında Bilgi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı ünvanı alırlar. Meslek elemanı ünvanı teknikerlikle denktir. Muhasebe meslek elemanı; bir iş yerine bağlı ya da kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir. Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.
Program ISCED Kodu

344:Muhasebe ve Vergi
Programın Kredisi

120 AKTS kredisi
Programın Süresi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı lise eği
Programın Özellikleri ve Tanımı

Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Her türlü kamu kurum ve kuruşlarının muhasebe birimleri, bankalar, sigorta şirketleri, uluslararası işletmeler, her türlü özel işletmenin muhasebe ve finans bölümü, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin dikey geçiş yoluyla eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamaları için çok geniş olanaklar sağlanmaktadır.
Egitim Şekli

Örgün ve Uzaktan