Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen hususlar geçerli olacaktır.