Bölüm Başkanı:

Öğr. Gör. Selma MIDIKLI

AKTS ve Erasmus Koordinatörü: