Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- 1. Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir ve süreç içindeki ilişkileri açıklar. 2. Ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibidir, bu işlemlerin tekstil malzemesine etkilerini açıklar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- 3. Verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar. 4. Kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibidir, önemini açıklar, bilgisini ve farkındalığını ortaya koyar.

- 5. Terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.

- 6. Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama. 7. Üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- 8. Tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibidir, sonuçları değerlendirerek sunabilir. 9. Terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır, boyama ve baskı mekanizmasını açıklar, boya-baskı teknikleri ve makineleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir. 10. Tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibidir ve gerekli duyarlılığı gösterir. 11. Ana dilinde mesleği

Ögrenme Yetkinligi

- 13. İşletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar ve ifade eder. 14. Terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyayabilir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- 15. Kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur, bilgi alışverişi yapar, verimliliği artırmak için gerekli çalışmalara katkı yapabilir. 16. Bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirebilir. 17. Bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder, gerektiğinde talep eder veya ettirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- 18. Kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek için çaba gösterir. 19. İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur. 20. Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.