Kazanılan Derece:

Tekniker

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Öğrencilerin tüm derslerden geçerli notları almaları, stajlarını başarı ile tamamlamaları, %70 devam koşulunu sağlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans