Özel Kabul Koşulları:

ÇÜ önlisans ve lisans özel öğrenci yönergesine göre yapılacaktır