Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında yönetimsel faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü kavrar. Genel olarak ticaret hayatı ve özellikle de ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini öğrenir. Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki ve ulaştırma hizmetlerinin turizm

- Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu seviyelere ulaşmaya yönelik önemli bir fırsat yakalar. Çalışma hayatında karşılaşabileceği bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme becerisi kazanır.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.

Ögrenme Yetkinligi

- Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.