Program Hakkında Bilgi

Seyahat hizmetleri üretimi sürecinde bölgemiz ve ülkemiz turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü talebini karşılamaya yönelik meslek elemanları yetiştirmek.
Program ISCED Kodu

812
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli

Örgün Eğitim