Kazanılan Derece:

Makine Teknikeri Ünvanı

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer MAKİNE TEKNİKERİ yetiştirmektir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans