Amaçlar

Makine programında eğitim 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Programın amacı piyasada ihtiyaç olan teknik ara elamanı yetiştirmektir.

Hedefler

Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda her türlü makine tasarımını yapabilen, Konstrüksiyon açıklamalı montaj, imalat resimlerini çizebilen, CAD programlarını uygulayabilen bilgilerle donatmaktır.