Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Temel Matematik ve Fen Bilimi bilgisine sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Makine resim çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilir.

- Paket programlar kullanarak makine parçası tasarımlarını gerçekleştirebilir.

- Bilgisayar destekli tezgâhların (CNC) çalışma sistemlerini bilir ve bu tezgâhlarda parça üretimi için elle veya CAD-CAM yazılımları kullanarak üretim programları hazırlayabilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Üretim planlaması yapabilir, işlem kartlarını hazırlayabilir, görev dağılımını yapabilir ve denetleyebilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

- CAD-CAM konusundaki gelişmeleri takip eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilir ve en uygun üretim yöntemini seçebilir.

- Malzemeleri tanır, ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilir ve imalat için uygun malzemeyi seçebilir.

- İş parçaları için uygun kesici ve kesme parametrelerini seçebilir.

- Temel ölçme ve kalite kontrol bilgisine sahip olur.

- Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisi kurallarını tanımlar, İngilizce temel dil becerilerini kazanır.

- Türk Devrimi´´nin ortaya çıkmasına yol açan siyasal, ekonomik, toplumsal, düşünsel koşulları yorumlar, birlikte yaşadığı toplum ile bütünlük içinde Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ulusal amaç ve ülküler ile yurt sevgisi başta olmak üzere yüksek insani değerleri benimser.