Mezunların İstihdam Olanakları:

Bir Makine Teknikeri her türlü talaşlı/talaşsız üretim ve teknik hizmet faaliyetinin yürütüldüğü her kamu/özel sektörde istihdam edilebilir. İmalat sektörünün yükselen bir müteharrik güç olması ve CNC tezgahlarının modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle Makine Teknikeri bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur. Bunlar iş takip, kalite kontrol, programlama, işlem planlama, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyon ve teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilirler. Yeterli bilgi ve beceri birikimi sağlayan ve kendine güvenenler kendi işini kurabilirler.