Önceki Programin Tanınması:

Çukurova Üniversitesi dışında alınan derslerin transferleri, Yönetmelik’te yer alan esaslara göre ilgili Fakülte veya Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir kurumdan alınan derslerin içeriğinin, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde verilen ders içerikleriyle uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü kurulları tarafından uygun bulunması durumunda öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilirler