Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

.Programdaki ölçe-değerlendirme kuralları. Örneğin Ç.Ü. Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirme yapılacağı.