Mezunların İstihdam Olanakları:

Pazarlama programında satış yönetimi meslek elemanı olarak mezun olan bireyler, profesyonel anlamda potansiyel alıcıları bulma, onlara bilgi verme, satın almada yardımcı olma, onları ikna etme, onların sorunlarına yardımcı olma, alıcılarla satış sonrası iletişim sağlayacak faaliyetleri yürütme ve yönetimin her kademesinde görev alabilecek nitelikli eleman olmaları nedeniyle kamu ve özel işletmelerde (sermaye piyasası kuruluşları, hiper marketler, ilaç firmaları, pazarlama firmaları vb.) iş imkanı bulabildikleri gibi kendi adına işyeri açıp çalışabilmektedirler.