Amaçlar

Pazarlama programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir. Pazarlama Programı, özel ve kamu işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, kendi adına iş yeri açıp işletebilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler

Pazarlama programında satış yönetimi meslek elemanı olarak mezun olan bireylerin, profesyonel anlamda potansiyel alıcıları bulma, onlara bilgi verme, satın almada yardımcı olma, onları ikna etme, onların sorunlarına yardımcı olma, alıcılarla satış sonrası iletişim sağlayacak faaliyetleri yürütme ve yönetimin her kademesinde görev alabilecek nitelikli eleman olmaları nedeniyle kamu ve özel işletmelerde (sermaye piyasası kuruluşları, hipermarketler, ilaç firmaları, pazarlama firmaları vb.) iş imkanı bulabildikleri gibi kendi adına işyeri açıp çalışabilme imkanı sağlamayı hedeflemektedir.