Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Çift Anadal / Küçük / Ortak Program olanakları yoktur.

Üst Kademeye Geçiş

Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır. Pazarlama ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavına girerek fakültelerin, Elektronik Ticaret, E-ticaret, Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi, Satış ve Reklamcılık yönetimi, Satış Yönetimi, Tarımsal Pazarlama, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Marka İletişimleri bölümlerine geçebilmektedirler.