Mezuniyet Koşulları:

Programın belirtilen kredilerini tamamlamak, 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü olmak üzere ‘İş yeri Uygulamalı Eğitim’ stajını birlikte başarmaları gerekmektedir.