Program Hakkında Bilgi

Pazarlama programı ile işletmelerin ihtiyaç duydukları kalifiye eleman ihtiyacı sağlanmaktadır. Programda verilmekte olan eğitim tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik olup, dersler alan olarak pazarlama, satış yönetimi ve teknikleri, tüketici davranışları, iktisat, işletme, lojistik, hizmet pazarlaması, reklamcılık ve bilgisayar konularını kapsamaktadır. Derslerin işlenmesi öğretim görevlileri ile interaktif katılımın sağlandığı, konularla ilgili gerçek örneklerin tartışıldığı, ayrıca konuları ödev ve projelerle desteklendiği ortamlarda gerçekleşmektedir. Bunun yanında her öğrencinin pazarlama ve satış ile ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmak zorunda oldukları yıl sonu stajı alan konularının gerçek iş dünyasında uygulanmasını sağlamaya yönelik olmaktadır.
Program ISCED Kodu

342
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

İş hayatında işletmelerde pazarlama ve satış biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Programda verilecek eğitim tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik olup, dersler alan olarak pazarlama, satış yönetimi ve teknikleri, tüketici davranışları, iktisat, işletme, lojistik, hizmet pazarlaması, reklamcılık ve bilgisayar konularını kapsamaktadır. Bunun yanında her öğrencinin pazarlama ve satış ile ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmak zorunda oldukları yıl sonu stajı alan konularının gerçek iş dünyasında uygulanmasını sağlamaya yönelik olmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.