Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Ç.Ü. Ön lisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, 4’lük puanlama sistemine göre en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir.