Staj Süresi ve Yeri

Öğrenciler staj çalışmalarını, bulunduğumuz bölgede veya dışında yer alan kamu veya özel sektör kuruluşlarında uygulama alanında gerçekleştirebileceklerdir. Öğrenciler iki yıllık eğitim süresince 30 işgünü olmak üzere ‘İşyeri Uygulamalı Eğitim Stajı’ (Yaz Stajı) yapma zorunluluğu vardır.

İş Temelli Öğrenme

Öğrenciler, bulunduğumuz bölgede veya dışında yer alan kamu veya özel sektör kuruluşlarında uygulama alanında stajlarını gerçekleştirmektedirler. Öğrenciler iki yıllık eğitim süresince 30 iş günü olmak üzere ‘İş yeri Uygulamalı Eğitim Stajı’ (Yaz Stajı) yapma zorunluluğu vardır.