Kazanılan Derece:

Mezun olamaya hak kazanan öğrenciler Elektrik Teknikeri unvanını alırlar.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans