Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(ELP166)
3 - - - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - 1
Kalite Güvencesi ve Standartları
(ELP220)
3 - - - - - - - - - - 1 3 2 - - - 2 2 4
Matematik II
(ELP150)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematik-I
(ELP155)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Soğutma Tekniği
(ELP159)
1 - 1 1 - - 5 - 2 - - - - 2 2 - - - 2 1
Tesisata Giriş
(ELP157)
1 - - - - - 3 - 1 - - - - - 5 - - - - -
İlişkili ders sayısı / 6 6 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 2 3
İlişki ağırlığı 180110080300234700646
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir