Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir

- Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir

- Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır

- Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

- Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir

- Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar

- Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular

- Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar

- Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir

- Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir

- Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular

- Tarım makinalarına uygun malzeme seçer

- Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir

- Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir

- Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur

Ögrenme Yetkinligi

- Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir

Alana Özgü Yetkinlik

- Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur