Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Bilgisayar yazılımı ve donanımı ile ilgili planlamada görev alır

- Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, bilgi ve becerileri kullanabildiğini gösterir

- Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veritabanı ve çeşitli yazılımları kurar ve kullanır

- Kodlama yapar, internet ve ağ ile ilgili cihazların montajını yapar

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında yeterli olacak düzeyde Türkçe ve yabancı dil bilgisine sahip olur

- Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler

- Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer

- Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır

- Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili tasarım ve uygulamaları takım çalışmasıyla oluşturur, ilgili kişi ve kurumlara sunar

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Analitik ve sosyal düşünme yeteneği kazanır ve alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yönetmeliklere uygun kullanarak Ülke ekonomisine katkıda bulunur

- Kamu ve özel sektör iş alanlarında mesleki bağlantıları sağlar ve karar alma sürecinde sosyal ve mesleki alanda uygun araçları kullanır

Ögrenme Yetkinligi

- İnternet ve çeşitli iletişim teknolojilerini kullanarak araştırma yapar

- Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- İnsan ilişkileri ve girişimcilik temel kavramları doğrultusunda ekip çalışması yapar

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur

Alana Özgü Yetkinlik

- Bilgisayar Teknolojileri alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm yolları bulma yeteneğini kazandığını gösterir

- Yazılım, donanım ve ağ keşiflerinde görev alır