Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Anyasa Hukuku
(YLY205)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(YLY216)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Borçlar Hukuku
(YLY120)
3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 - - - 4 4 4
Büro Yönet.ve Yazış.Teknikleri
(YLY207)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genel Ekonomi
(YLY107)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Genel Muhasebe
(YLY127)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Halkla İlişkiler
(YLY213)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İdare Hukuku
(YLY201)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İmar Mevzuatı Uygulamaları
(YLY202)
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 - - 2 1 3 5
İş Hukuku
(YLY204)
4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 3 2 3 - - 3 2 3 4
İşletme Bilimine Giriş
(YLY117)
5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 - 4 4
İşletme Finansmanı
(YLY110)
5 5 4 4 2 2 5 3 2 3 3 2 2 3 5 4 3 3 4
İşletme Yönetimi
(YLY130)
4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3
Kamu Maliyesi ve Bütçe
(YLY208)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kamu Personel Yönetimi
(YLY212)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kamu Yönetimi
(YLY108)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kentleşme ve Çevre Sorunları
(YLY203)
1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 - - - - - - - 5
Mahalli İdareler I
(YLY113)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mahalli İdareler II
(YLY112)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meslek Etiği
(YLY126)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ofis Yazılımları I
(YLY125)
- - - - - 1 - - - - - - - - - 5 - - -
Ofis Yazılımları II
(YLY132)
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - 5 - - -
Örgütsel Davranış
(YLY211)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Siyaset Bilimi
(YLY214)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Staj Değerlendirme
(YLY221)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Hukuk
(YLY109)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ticari Matematik
(YLY115)
2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 - -
Türk Dili I
(UTD101)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Vergi Sistemi
(YLY215)
- 3 5 5 - 5 - - 5 - - - - - - - - - -
Türkiye Ekonomisi
(YLY206)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Yerel Kamu Hizmetleri
(YLY210)
5 5 4 5 5 3 2 4 4 2 3 1 3 - - - 4 4 4
Yönetim Bilimi
(YLY209)
- 4 4 4 - 3 - 4 - 2 2 - - - - - 5 - 3
İlişkili ders sayısı / 32 11 13 13 14 11 15 11 12 12 12 12 10 10 6 6 10 10 9 11
İlişki ağırlığı 36504848374635394133352628151932292740
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir