Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Meslek Etiği
(YLY126)
3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 - - - 3 3 5
Ofis Yazılımları II
(YLY132)
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - 5 - - -
Yerel Kamu Hizmetleri
(YLY210)
5 5 4 5 5 3 2 4 4 2 3 1 3 - - - 4 4 4
İlişkili ders sayısı / 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2
İlişki ağırlığı 8769886786746005779
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir