Amaçlar

Yüksek verim ve kalitede tarımsal üretim yapmak amacıyla kaliteli ve sertifikalı sebze ve tarla bitkileri tohum üretimini gerçekleştirecek, tohumluk araştırma ve geliştirme ile pazarlama yapabilecek ve tohum bayiliği yetkisine sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Hedefler

Yüksek verim ve kalitede tarımsal üretim yapmak amacıyla kaliteli ve sertifikalı sebze ve tarla bitkileri tohum üretimini gerçekleştirecek, tohumluk araştırma ve geliştirme ile pazarlama yapabilecek ve tohum bayiliği yetkisine sahip teknik elemanlarını yetiştirmektir.