Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Bitki Besleme ve Gübreleme
(TP116)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bitki Islahı
(TP124)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bitkilerde Üreme Biyolojisi
(TP126)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Biyoteknoloji
(TP110)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
Botanik
(TP121)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Depo Zararlıları ve Müc.Yönt.
(TP210)
5 2 3 - - 2 5 - 3 5 - - - - - - 4 -
End.Bit.Yet.ve Toh.Ür.Tekn.II
(TP202)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
End.Bit.Yet.ve Tohumluk Ür.Tekn.I
(TP203)
4 5 4 3 - - 3 3 - 2 3 3 - - - - 2 1
Fitopatoloji
(TP207)
5 2 - - - - 3 - - - - - - - - - - -
Genetik
(TP109)
4 4 - - 3 - - 2 - - - - - - - - - -
Herboloji
(TP213)
5 2 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -
Kültür Bit.Zararlıları ve Müc.Yönt.
(TP225)
5 - - - - - 5 5 5 5 - - - - - - 4 -
Mesleki Uygulama
(TP114)
4 4 - - 3 - - 2 - - - - - - - - - -
Ofis Yazılımları
(TP119)
- - - - - 2 - - - - - 2 - 1 5 - - -
Seb.Yet.ve Toh.Üretim Tekn.
(TP212)
2 5 5 5 1 - 5 - - - - - - - - - 3 3
Staj Değerlendirme
(TP227)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tah.Yet.ve Tohumluk Ür.Tekno.
(TP221)
5 5 4 5 5 - 4 - 2 2 1 - - - - 4 - 2
Tarım Ekonomisi
(TP216)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tarımsal Ekoloji
(TP111)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tohum Depolama Tekniği
(TP214)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tohum Hazırlama Teknolojisi
(TP218)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tohum Kökenli Hast.ve Müc.Yönt.
(TP208)
5 2 3 2 - - 5 4 4 - - - - - - - 4 1
Tohum ve Bitki Fizyolojisi
(TP112)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tohumculuk Mevzuatı
(TP120)
1 - - - - 3 - - 4 - - - - - - 5 - 3
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu
(TP206)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Toprak Bilgisi
(TP113)
4 - - - - - - 2 - 2 - - - - - - 3 -
Yem Bit.Yet.ve Tohumluk Ür.Tekno.
(TP223)
4 5 4 3 - 2 3 2 3 3 3 - - - - - 2 1
Yemeklik Tane Bak.Yet.ve Toh.Ür.Tekn.
(TP204)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 28 16 13 10 8 7 7 12 10 9 9 6 5 3 4 4 5 10 9
İlişki ağırlığı 685141332724513536321917121317213425
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir