Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma

- Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma

- Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma

- Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma

- Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma

- Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma

- Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma

Ögrenme Yetkinligi

- Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma

- Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma

- Analitik düşünme yetkinliğinde olma

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma

- Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma

- Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma

Alana Özgü Yetkinlik

- Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma

- Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma

- Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma