Amaçlar

Ahşap ve ahşaptan elde edilen malzemelerle birlikte, teknolojik yapı malzemelerini kullanarak, yaşam alanlarını özelliklerine göre şekillendiren mobilyanın tasarımı, üretimi, pazarlanması ve mekan içerisinde ergonomik kullanımı sağlayacak dekorasyonun yapılabilmesi için sektöre ait işletmelere, ihtiyaçları olan yetişmiş ara eleman iş gücünü sağlamaktır.

Hedefler

Mobilya endüstrisinde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri büyüme ve dış pazarlara açılmaları ile mümkündür. Ülkemiz mobilya endüstrisinde ihtiyaç duyulan mühendis ile işçi arasında iş akışını sağlayan, konusu ile ilgili temel kavramları ve fiziksel ilkeleri kavramış vasıflı iş gücü düşüktür. Bu nedenle ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin bilinçlendirilmesi ve sektöre uzman personel kazandırılması Mobilya ve Dekorasyon Programının temel hedefidir.