Mezuniyet Koşulları:

"Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak
ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte
olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO)
ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak. (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ) http://www.cu.edu.tr/upload/yonetmelikler/CU_Egitim_Ogretim_ve_Sinav_Yonetmeligi.pdf"