Önceki Programin Tanınması:

Mobilya Dekorasyon Ön Lisans Programına kayıt
yaptırmaya hak kazanan öğrenciler orta öğretimini
tamamlamış, meslek liselerinden gelmiş veya
yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'NİN ilgili maddelerince belirlenmiştir. http://www.cu.edu.tr/upload/yonetmelikler/CU_Egitim_Ogretim_ve_Sinav_Yonetmeligi.pdf