Kazanılan Derece:

Programdan mezun olanlar tohumculuk önlisans diploması verilir

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Üniversitemize programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden olmaları gerekmektedir.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

önlisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır