Amaçlar

yüksek verim ve kalitede sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Hedefler

yüksek verim ve kalitede sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.