Önceki Programin Tanınması:

Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Çukurova Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili MYO müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.