Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Bank.ve Sigortacılık Mevzuatı
(BVS210)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Banka ve Sigorta Muhasebesi
(BVS224)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bankacılığa Giriş ve Türk Bankacılık Sistemi
(BVS145)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Bankacılık ve Sigortacılıkta Pazarlama
(BVS126)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bankacılıkta Fon ve Risk Yönetimi
(BVS242)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Bireysel ve Kurumsal Bankacılık
(BVS136)
4 - - - - - - - 1 - - - - - -
Dış Ticaret ve Kambiyo
(BVS240)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Elektronik Ticaret
(BVS244)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Finansal Kurumlar
(BVS120)
- - - - - - - - - - - - - - -
Genel Ekonomi I
(BVS139)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Genel Ekonomi II
(BVS132)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Genel İşletme
(BVS103)
3 - - - - 2 - - - - 3 4 - - -
Genel Muhasebe
(BVS137)
- - - - - - - - - - - - - - -
Hayat dışı sigortalar
(BVS239)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Hayat ve Sağlık Sigortaları
(BVS246)
5 - - - - - - - - - - - - - -
İşletme Finansmanı
(BVS130)
- - - - - - - - - - - - - - -
Kredi Yönetimi
(BVS238)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Mali Analiz
(BVS213)
- - - - - - - - - - - - - - -
Menkul Kıymet Yatırımları
(BVS226)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Ofis Programları
(BVS134)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Para Teorisi ve Politikası
(BVS237)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Sigortacılığa Giriş ve Acente Yönetimi
(BVS147)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Staj Değerlendirme
(BVS233)
3 - - - - 3 3 3 - - 2 4 - - -
Ticaret ve Borçlar Hukuku
(BVS243)
5 - - - - - - - - - - - - - -
Ticari Belge ve Yazışmalar
(BVS207)
3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
Ticari Matematik
(BVS128)
- - - - - - - - - - - - - - -
Uluslararası Bankacılık
(BVS241)
5 - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 27 20 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 3 1 1 1
İlişki ağırlığı 93343386654912433
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir