Program Hakkında Bilgi

Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip, ara insan gücü yetiştirmek amacına uygun bir eğitim planı yürütmektedir. Program, ekonomi, istatistik, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.
Program ISCED Kodu

343
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu program günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amacıyla kurulmuştur.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı - Normal Öğretim