Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Genel Matematik-I
(BL275)
Internet Programcılığı II
(BL202)
İçerik Yönetim Sistemi
(BL167)
Mesleki Yabancı Dil I
(BL221)
İlişkili ders sayısı / 4
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir