Bölüm Başkanı:

Öğr. Gör. ERKUT TEKELİ (etekeli)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Öğr. Gör. ERKUT TEKELİ (etekeli)