Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Yoktur

Üst Kademeye Geçiş

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.