Önceki Programin Tanınması:

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler orta öğretimini tamamlamış, meslek liselerinden gelmiş veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ´NİN ilgili maddelerince belirlenmiştir.
http://www.cu.edu.tr/upload/yonetmelikler/CU_Egitim_Ogretim_ve_Sinav_Yonetmeligi.pdf