Amaçlar

Programın amacı; çağdaş eğitim öğretim faaliyeti ile hizmet sektörünün gereksinim duyduğu muhasebe konusunda yetişmiş ara elemanları yetiştirmek, öğrencilerimizin girişimcilik ruhunu geliştirerek kendi işyerlerini kuracak bilgi ve beceriyle donatarak ulusal ve uluslararası programların yürütüleceği bir altyapı oluşturmaktır.

Hedefler

Güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve sorgulayıcı değerlere sahip, yenilikçi bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.