Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Finansal Yönetim
(MV 136)
Genel Ekonomi
(MV 129)
Genel İşletme
(MV 132)
Genel Muhasebe I
(MV 123)
Genel Muhasebe II
(MV 126)
Mali Tablolar Analizi
(MV 206)
Şirketler Muhasebesi
(MV 281)
İlişkili ders sayısı / 7
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir