Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Finansal Yönetim
(MV136)
Genel Ekonomi
(MV129)
Genel İşletme
(MV132)
Genel Muhasebe I
(MV123)
Genel Muhasebe II
(MV126)
Mali Tablolar Analizi
(MV206)
Şirketler Muhasebesi
(MV281)
İlişkili ders sayısı / 7
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir