Mezuniyet Koşulları:

Programdan mezun olabilmek için dört yarıyılda en az 120 AKTS'lik derslerden bulunulan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle genel not ortalaması 2,00 olan, bulunduğu yarıyıldan/yıldan başarısız notu ve bir önceki yarıyıldan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış öğrenciler başarılı sayılmaktadır.