Önceki Programin Tanınması:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'na giriş için Türkiye lise eğitim-öğretimini tamamlamış veya yurtdışında eş değer bir eğitim almış olmak ya da Çukurova Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge kapsamında yatay geçiş gerçekleştirmiş olmak.