Program Hakkında Bilgi

Günümüzde hızla gelişen ve değişen dünyamızda; bireylerin üniversitelerden yeterli ve kaliteli mesleki eğitimi almış ve beraberinde güçlü bir sosyal kimlik kazanmış olarak mezun olmaları gelecekte tercih edilmelerinde kaçınılmaz bir gerekliliktir. Çukurova Üniversitesi gerek kaliteli akademik kadrosu ve eğitim altyapısı ile gerekse sunduğu sosyal ve kültürel imkânlarıyla bunu sağlayabilecek birikim ve deneyime sahip ülkemizdeki köklü üniversiteler arasındaki yerini almıştır. Kozan Meslek Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesine bağlı olarak açılmış ve 1993-1994 yılında eğitim ve öğretimine başlamıştır. Geçici olarak yüksekokula tahsis edilen binada eğitim-öğretimine devam etmiş, 2000-2001 eğitim öğretim döneminde, toplam 7300 m² kapalı alana sahip olan kendi binasına taşınmıştır. Yüksekokula ait olan bu binada eğitim öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için her türlü olanak sağlanmıştır. Bugün ana binasında eğitimini sürdüren yüksekokulda sekiz programda programda iki yıllık (önlisans) eğitimi verilmektedir. Bu programlardan biri olan Muhasebe ve Vergi Bölümü'ne bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerine verilen güncel ve çağdaş eğitim öğretim faaliyetlerine paralel olarak program mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile fakültelere geçip dört yıllık eğitimlerini tamamlayarak kendi adlarına Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik büroları açabilecekleri gibi önlisans mezunu olarak varolan bu bürolarda çalışabilir, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında alanlarıyla ilgili çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.
Program ISCED Kodu

344
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 Yarıyıl (2 yıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Muhasebe; finansal nitelikteki bilgileri kayıtlama, sınıflama, özetleme, analiz, ve yorumlama yoluyla işletme ile ilgili kişilerin karar vermelerinde iletişimi sağlamaktadır. Muhasebe işlemlerinin daha doğru, hızlı ve düzenli, daha az personelle yapılması amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarları bu doğrultuda kullanabilen öğrenciler mezun edilmektedir. Programımızda teorik ve uygulamalı eğitim öğretim yapılarak öğrencilerin mesleki gelişimi sağlanmaktadır. Yaz stajı ile mesleki bilgiler pekiştirilmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programımızın yoğun eğitim öğretim dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin bir çoğu alanıyla ilgili bürolarda, kamu ve özel dektörde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki işletmelerin muhasebe departmanlarında istihdam edilme imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde fakültelere geçiş yapabilmektedir.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı ve Normal - İkinci Öğretim